Preventivní opatření při používání napařovače oděvů

2021-10-28

1. Použijte prosím správné napájecí napětí 200-50 / 60Hz.( napařovač oděvů)

2. Nesdílejte zdroj napájení s jinými spotřebiči s vysokým výkonem.(napařovač oděvů)

3. Abyste zabránili úniku elektrického proudu a jiným nebezpečím, používejte prosím stroj v souladu s účelem návodu a nepoužívejte jej pro jiné účely. (napařovač oděvů)

4. Neponořujte stroj, napájecí kabel a zástrčku do vody.(napařovač oděvů)

5. Když je stroj v provozu, musíte dávat pozor, abyste předešli nehodám.

6. Pokud používáte tento stroj v blízkosti dětí, poskytněte jim prosím příslušné pokyny.

7. Před použitím je nutné vstříknout vodu. Při používání vždy dávejte pozor na hladinu vody.

8. Nepokládejte parní trubici na zem ani ji neohýbejte.

9. Během používání se nedotýkejte horké části nebo páry, aby nedošlo k opaření.

10. Zatlačte na závěsnou tyč, abyste mohli se strojem pohybovat. V případě potíží se nehýbejte neochotně. Před kontrolou kol vypusťte vodu.

11. Před vyzvednutím stroje nechejte stroj alespoň 30 minut ochlazovat a vypusťte vodu z vodní nádrže.

12. Před vstřikováním nebo vypouštěním vody odpojte napájecí zdroj a nenechte vodu rozlít.

13. Před čištěním, přemístěním nebo nepoužíváním prosím vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

14. Neumisťujte stroj do blízkosti hořlavých materiálů.

15. Nepoužívejte tento stroj, pokud zjistíte, že není něco v pořádku nebo je poškozená zástrčka nebo napájecí zdroj.

16. Při vytahování zástrčky musíte zástrčku držet rukou. Je zakázáno vytahovat zástrčku taháním za napájecí kabel.

17. Nepoužívejte drátěný vozík, abyste předešli nebezpečí požáru v důsledku přetížení drátěného vozíku.

18. Do vody nepřidávejte žádný čisticí prostředek, jinak by se stroj poškodil. Doporučuje se měkká voda bez minerálů nebo destilovaná voda.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy